V letu 2017 smo si prislužili bonitetno oceno odličnosti AA, kar predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

Poslovni subjekt INSTALACIJE FURLAN d.o.o. spada med 3,8 % najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v višji razred AA. V Sloveniji je med vsemi 167.703 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj 6.387 podjetij. Nadalje, v splošni dejavnosti – SKD klasifikacija (F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav) je registriranih 1.808 podjetij, od tega le 79 podjetij dosega mednarodno priznane standarde bonitetne odličnosti.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven. Z njim se lahko izpostavite pred vašo širšo fizično in poslovno javnostjo, se pohvalite in še dodatno utrdite zaupanje, hkrati pa ga lahko uporabite kot dodatno referenco pri razpisih ter poslovanju tako z domačimi, kot tudi tujimi poslovnimi partnerji.